search

Тест за Карбонатна твърдост на вода / JBL kH Test Set

15,70 лв.
С вкл. данък
Количество

JBL KH Тест за бързо и лесно определяне на карбонатната твърдост на водата в аквариумите. Карбонатната твърдост KH понякога се означава с CH.
  • Препоръчително ниво на карбонатна твърдост в сладководните аквариуми: 4 - 8 °dKH (GCH).
  • 1 капка до промяната на цвета от син в жълт съответства на 1° dKH (GCH).
  • Подходящ е за сладководен и соленоводен аквариум.
Карбонатната твърдост е един от най-важните параметри на водата в аквариумите и градинските езерца. Карбонатната твърдост осигурява стабилното pH, като предпазва от резки скоци на pH (киселинността). В обикновени общи аквариуми и езерца KH не трябва да бъде под 4° GCH. Дори и ако първоначално добавената питейна вода съдържа достатъчно високо KH, то с времето може да се понижи в следствие на дейността на бактерии или липса на въглероден диоксид CO2 при много растения. По тази причина често KH намалява, от което стабилността на pH намалява също.

Карбонатната твърдост CH в сладководните аквариуми може да се увеличи чрез:
1. Добавяне на JBL AquaDur plus (увеличава KH и GH)
2. Добавяне на JBL AquaDur Malawi/Tanganyika (увеличава KH повече от колкото GH)

Карбонатната твърдост CH в градинските езерца може да се увеличи чрез:
1. Добавяне на JBL Alkalon Combi (увеличава KH и GH)

Карбонатната твърдост CH в соленоводните аквариуми може да се увеличи чрез:
1. Добавяне на JBL CalciuMarin (увеличава KH, калций Ca2+ и стронций Sr2+)

Карбонатната твърдост CH в сладководните аквариуми може да се намали чрез:
1. Филтриране на водата през торф - JBL Tormec (JBL черен торфен гранулат) може малко да понижи карбонатната твърдост.
2. Добавяне на JBL Aquacid (pH минус - трябва да се работи внимателно и да се добавя на малки стъпки!)
3. Използване на система за обратна осмоза (reverse osmosis) JBL Osmose 120 (намалява KH и GH)

В зависимост от източника, водата може да съдържа различно количество алкало-земни елементи. До голяма степен тези йони съществуват като карбонати и хидроген-карбонати. Частта от калциевите и магнезиевите соли, които се представят като карбонати определят карбонатната твърдост. По тази причина по дефиниця карбонатната твърдост трябва да е по-малка спрямо общата. На практика обаче има изключения (дори и много тропически води), в които карбонатната твърдост може да бъде по-голяма от колкото общата! Рибите и растенията се чувстват добре във вода с карбонатна твърдост между 3 and 15 °dKH. За успешно добавяне на CO2 за буен растеж на растенията, карбонатната твърдост не трябва да пада под 4 to 5° dKH, поради силно нестабилното pH при ниски стойности на KH. За оптимално pH буфериране в соленоводните аквариуми, карбонатната твърдост трябва да бъде около 10-15° dKH и да се подържа в този диапазон.

Инструкции:
1. Изплакнете хубаво епруветката с чиста питейна вода.
2. Изплакнете няколко пъти епруветката с водата, която ще тествате.
3. Напълнете епруветката до маркировката за 5мл. Обрнете внимание, че се гледа най-долната повърхност на водата, която е в средата, а не по-високите части в близост до стените. Най-долната част на повърхността трябва да съвпада с маркировката.
4. Добавяйте бавно, капка по капка от реагента, като разбърквайте след всяка една от тях до като цвета се промени от син в жълт/оранжев.
5. Всяка 1 добавена капка до прехода на цвета съответства на 1° карбонатна твърдост по германската скала.

Съответствие между различните единици за измерване на карбонатна твърдост:
 алкало- земни йони в mmol/lалкало- земни йони в mval/lГерм. °dGHppm CaCO3Англ. °eGHФр. °fGH
1 mmol/l алкало- земни йони.1.002.005.501007.0210.00
1 mval/l алкало- земни йони.0.501.002.80503.515.00
1 Германски °dGH0.180.3751,0017,801,251,78
1 мг/л (ppm) CaCO30.010.0200,0561,000,07020,10
1 Английски °eGH0.140,02850,79814,301,001,43
1 Френски °fGH0.100,02000,56010,000,7021,00
chat Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.