JBL GH Test Set Pro General hardness Тест за обща твърдост на вода
search
  • JBL GH Test Set Pro General hardness Тест за обща твърдост на вода

JBL GH Test Set Pro General hardness Тест за обща твърдост на вода

19,45 лв.
С вкл. данък

JBL GH Test Set Pro General hardness Тест за обща твърдост на вода .

Количество

С Помоща на JBL GH Test може бързо да се определи общата твърдост във водата в сладководните аквариумите и градинските езерца.

  • Препоръчително ниво на общата твърдост за сладководен аквариум е от 8 до 20 °dGH.
  • Една капка съответства на 1 °dGH (немски градус) = 1 GTH. Броят се капките до преход в оцветяването от червен в зелен цвят.

JBL GH Test е известен също и като JBL TH Test Set и е предназначен за бързо определяне на общата твърдост във водата на сладководните аквариуми.

Общата твърдост TH (GH) представлява количеството магнезиеви Mg2+ и калциеви Ca2+ соли йони разтворени във водата. Това е важен параметър за предоставяне на подходящи условия за рибките и начин на живот близък до естествения.

Повечето сладководни рибки обичайно живеят в меки води. В сладководните аквариуми, общата твърдост трябва да е между 5 и 20 °GTH, до като в градинските езерца трябва да бъде минимум 8-10 °GTH.

Общата твърдост не гарантира стабилизиране на pH нивото, за разлика от карбонатната твърдост, която от своя страна е част от общата твърдост!

В някои случаи карбонатната твърдост е възможно да бъде по-висока от общата и това не е нещо необичайно! Такъв е случая в езерото Малави и Tanganyika в източна Африка.

За получаване на подобни условия JBL предлага специални продукти: JBL AquaDur Malawi / Tanganyika.

Общата твърдост в сладководните аквариуми може да бъде повишена чрез:
1. Добавяне на JBL AquaDur plus (Повишава както общата твърдост TH (или GH) така и карбонатната CH (или KH)).
2. Добавяне на JBL AquaDur Malawi / Tanganyika (Повишава карбонатната CH, чрез общата TH).

Общата твърдост TH в градинските езерца може да бъде повишена чрез:
1. Добавяне на JBL Alkalon Combi (повишаване на CH и TH).

Общата твърдост TH в сладководен аквариум може да бъде намалена чрез:
1. Използване на оборудване за обратна осмоза JBL Osmose 120.
2. Частична смяна на водата с мека питейна вода.

Инструкции:
1. Изплакнете хубаво епруветката с чиста питейна вода.
2. Изплакнете няколко пъти епруветката с водата, която ще тествате.
3. Напълнете епруветката до маркировката за 5мл. Обрнете внимание, че се гледа най-долната повърхност на водата, която е в средата, а не по-високите части в близост до стените. Най-долната част на повърхността трябва да съвпада с маркировката.
4. Добавяйте бавно, капка по капка от реагента, като разбърквайте след всяка една от тях до като цвета се промени от червен в зелен.
5. Всяка 1 добавена капка до прехода на цвета съответства на 1° обща твърдост по германската скала.

Съответствие между различните единици за измерване на обща твърдост:

  алкало- земни йони в mmol/l алкало- земни йони в mval/l Герм. °dGH ppm CaCO3 Англ. °eGH Фр. °fGH
1 mmol/l алкало- земни йони. 1.00 2.00 5.50 100 7.02 10.00
1 mval/l алкало- земни йони. 0.50 1.00 2.80 50 3.51 5.00
1 Германски °dGH 0.18 0.375 1,00 17,80 1,25 1,78
1 мг/л (ppm) CaCO3 0.01 0.020 0,056 1,00 0,0702 0,10
1 Английски °eGH 0.14 0,0285 0,798 14,30 1,00 1,43
1 Френски °fGH 0.10 0,0200 0,560 10,00 0,702 1,00

Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.