Bayer Advocate CATдо 8кг / Пипета за външни и вътрешни паразити
search
  • Bayer Advocate CATдо 8кг / Пипета за външни и вътрешни паразити

Bayer Advocate CATдо 8кг / Пипета за външни и вътрешни паразити

88,00 лв.
С вкл. данък

Bayer Advocate CATдо 8кг / Пипета за външни и вътрешни паразити .

Количество

Комбинирана пипета за външни и вътрешни паразити за котки с тегло от 4 до 8 кг/ Bayer Advocate CAT / Опаковка от 3бр.
Advocate за котки съдържа 100 мг/мл imidacloprid и 10 мг/мл moxidectin.
Спот-он разтвор с бистър, жълт до кафеникав разтвор предназначен за котки
Терапевтични показания :
При опаразитени котки и при котки, при които съществува опасност от смесени паразитни инвазии:
За лечение и профилактика при опаразитяване с бълхи от вида Ctenocephalides felis, лечение при опаразитяване с ушни кърлежи (Otodectes cynotis), профилактика на дирофилариоза (L3 и L4 ларви на Dirofilaria immitis) и лечение на инвазии, причинени от гастроинтестинални нематоди (L4 ларви, незрели възрастни и възрастни форми на Toxocara cati и Ancylostoma tubaeforme).
Продуктът би могъл да се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.
За лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи от вида Ctenocephalides felis и профилактика на дирофилариоза (L3 и L4 ларви на Dirofilaria immitis).
Противопоказания:
Да не се използва при котки под 9 седмична възраст!
Да не се използва в случаи на свръхчувствителност към активните субстанции или към помощните вещества!

При кучета трябва да се употребява, съответстващия продукт “Advocate DOG за кучета”, който съдържа 100 мг/мл имидаклоприд и 25 мг/мл моксидектин.
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Ефикасността на продукта не е изпитвана при порове с тегло над 2 кг., поради което продължителността на действие при тези животни може да е по-кратка.
Кратките контакти на животното с вода, един или два пъти между ежемесечните третирания е слабо вероятно да намалят в значителна степен ефикасността на продукта. Въпреки това, честото къпане с шампоан или потопяване във вода непосредствено след третиране биха могли да намалят ефикасността на продукта.
Честата, повтаряща се употреба на антихелминтни продукти от един и същ клас може да развие паразитна резистентност спрямо съответния клас антихелминти.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Третирането на котки с телесно тегло по-малко от 1 кг. трябва да става след внимателна преценка на съотношението риск/полза.
Поради ограничения опит от използването на продукта при болни и изнемощели животни, употребата му трябва да става единствено след внимателна преценка на съотношението риск/полза.
Трябва да се обърне особено внимание на предпазване от контакт на съдържанието на пипетата или прилаганата доза с очите или устата на животното, което третираме и/или други животни. Да не се допуска скоро третирани животни да се почистват взаимно.
Препоръчва се котките , които живеят в/или преминават през области, където има ендемично разпространение на заболяването дирофилариоза да бъдат третирани един път месечно, за да се предпазят от заболяването.
Поради затрудненото поставянето на сигурна диагнозата на това заболяване, се препоръчва да се определи статуса на инвазията при всички котки навършили 6 месечна възраст, преди започване на профилактично третиране, тъй като употребата на продукта при котки , които са инвазирани със зрели дирофиларии може да доведе до сериозни неблагоприятни ефекти, включително смъртен изход. Когато бъде установена инвазия от зрели дирофиларии, инвазията следва да бъде лекувана в съответствие с последните научни открития и познания.
Нежелани странични реакции (честота и важност):
Използването на продукта би могло да доведе до временен сърбеж при котките. В много редки случаи може да се наблюдава омазняване на косъма, еритема или повръщане. Тези признаци изчезват без допълнително лечение. В много редки случаи е възможно продуктът да предизвика свръхчувствителни реакции на мястото на прилагане. Ако животното оближе мястото на приложение, непосредствено след третирането са възможни прояви на временни неврологични симптоми.
Продуктът има горчив вкус. Усилена саливация може да се наблюдава, когато животното оближе мястото на третирането непосредствено след приложението. Това не представлява признак на интоксикация и изчезва след няколко минути, без да се налага провеждане на лечение. За правилното прилагане на продукта трябва да се предпази мястото на третиране от облизване.
В много редки случаи е възможно продуктът да предизвика на мястото на приложение реакция, водеща до преходни промени в поведението, като летаргия, раздразнителност и унилост.
Употреба по време на бременност и лактация:
Безопасността на този ветеринарномедицински продукт по време на бременност и лактация не е установена. Лабораторните изследвания с имидаклоприд или с моксидектин при плъхове и зайци не са дали доказателства за проява на тератогенен ефект, фетотоксичен ефект или токсичен ефект върху майката.
Да се употребява единствено след преценка на съотношението риск/полза от ветеринарен лекар.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Докато трае лечението с Адвокейт не бива да се прилагат други антипаразитни макроциклични лактони.
Не е установено да има взаимодействие между Адвокейт и рутинно използваните ветеринарномедицински продукти, както и други медицински или хирургични процедури.
Доза и начин на приложение:
Схема за дозиране при котки:
Препоръчаните минимални дози са 10 мг/кг телесна маса (т.м.) имидаклоприд и 1,0 мг/кг т.м. моксидектин, което съответства на 0,1 мл/кг т.м. Advocate за котки.
Лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи:
Еднократно третиране предпазва от бъдещо опаразитяване в продължение на 4 седмици. Съществуващите в заобикалящата среда какавиди биха могли да се развият за шест седмици или повече след началото на лечението или профилактиката, в зависимост от климатичните условия. Ето защо е препоръчително комбиниране на третирането с Адвокейт с обработка на заобикалящата среда, целящо да се прекъсне жизненият им цикъл. Това може да доведе до бързо понижаване на популацията в обкръжаващата среда. Продуктът трябва да се назначава за третиране на месечни интервали, когато се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.
Лечение на инвазии от ушни кърлежи(Otodectes cynotis):
Прилага се единична доза от продукта. Препоръчва се да се направи допълнителен контролен преглед 30 дни след третирането, тъй като при някои животни може да се наложи повторно третиране. Да не се прилага директно в ушния канал.
Профилактика срещу дирофилариоза:
Котките, които живеят в ендемични за дирофилариозата области, или такива, които са пътували до ендемични зони могат да бъдат заразени с възрастни форми на дирофилария. По тази причина преди да се вземе решение за лечение с Адвокейт, трябва да се вземе предвид съвета, изложен в раздел 4.5.
За профилактика на заболяването, продуктът трябва да се прилага на регулярни месечни интервали, в този период от годината, през който се наблюдава наличие на комари (междинни гостоприемници, които пренасят и предават ларвите на дирофиларията). Продуктът може да се прилага в течение на цялата година или най-малко един месец преди първото очаквано нашествие и ухапване от комари. Третирането трябва да продължи на редовни месечни интервали, докато измине един месец от последната опасност от ухапване от комари. За да се създаде рутинна лечебна практика, се препоръчва третирането да се извършва на същия ден или дата всеки месец. Когато се заменя друг продукт, който е бил използван за профилактика на дирофилария в профилактична програма, в която участва Адвокейт, то първото третиране с него трябва да се осъществи в рамките на един месец от последното третиране с другия профилактичен продукт.
В неендемични зони по отношение на дирофилариозата не би трябвало да има опасност за котките да се инвазират с дирофилария. Ето защо в тези зони те могат да бъдат третирани без да е необходимо вземането на специални предпазни мерки.
Лечение на опаразитяване с кръгли вътрешни паразити (нематоди) и анкилостоми
В ендемични за дирофилария области, ежемесечното третиране може да намали чувствително риска от повторна инвазия, причинена от съответните кръгли вътрешни паразити (нематоди) и анкилостоми. В неендемични зони по отношение на дирофилариозата, продуктът би могъл да се използва като част от сезонна профилактична програма, насочена срещу бълхи и гастроинтестинални нематоди.


Този ветеринарен продукт, можете да закупите онлайн след предварителна консултация с ветеринарен лекар  и от него.

Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.