Bayer Advocate DOG над 25кг / Пипета за външни и вътрешни паразити
search
  • Bayer Advocate DOG над 25кг / Пипета за външни и вътрешни паразити

Bayer Advocate DOG над 25кг / Пипета за външни и вътрешни паразити

115,00 лв.
С вкл. данък

Bayer Advocate DOG над 25кг / Пипета за външни и вътрешни паразити.

Количество

Комбинирана пипета за външни и вътрешни паразити за кучета с тегло над 25 кг/ Bayer Advocate DOG / Опаковка от 3бр.
Bayer Advocate за кучета съдържа 100 мг/мл imidacloprid и 25 мг/мл moxidectin.
Терапевтични показания за отделните видове животни:
При опаразитени кучета или при кучета при които съществува опасност от смесени паразитни инвазии:
За лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи от вида Ctenocephalides felis, лечение срещу въшки (Trichodectes canis), лечение на инвазиране с ушните кърлежи Otodectes cynotis, саркоптична краста (причинена от Sarcoptes scabiei var. Canis), демодекоза (причинена от Demodex canis), профилактика на дирофилариоза, (L3 и L4 ларви на Dirofilaria immitis), лечение на опаразитяване с Angiostrongylus vasorum и лечение на инвазии, причинени от гастроинтестинални нематоди (L4 ларви, незрели възрастни и възрастни на Toxocara canis, Ancylostoma caninum и Uncinaria stenocephala, възрастни форми на Toxascaris leonina и Trichuris vulpis).
Продуктът може да се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.
Противопоказания:
Да не се използва при кучета под 7 седмична възраст!
Да не се използва в случаи на свръхчувствителност към активните субстанции или към помощните вещества!
При котки, трябва да се употребява, съответстващия продукт “Advocate CAT -за котки”, който съдържа 100 мг/мл имидаклоприд и 10 мг/мл моксидектин.
Да не се употребява Advocate за кучета при порове. Трябва да се употребява, съответстващия продукт “Advocate за малки котки и порове” (0,4 мл).
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Третирането на животни с телесно тегло по-малко от 1 кг. трябва да става след внимателна преценка на съотношението риск/полза.
Поради ограничения опит от използването на продукта при болни и изнемощели животни, употребата му трябва да става единствено след внимателна преценка на съотношението риск/полза.
Особено внимание трябва да се обърне на предпазване от контакт на съдържанието на пипетата или прилаганата доза с очите или устата на животното, което третираме и/или други животни. Да не се допуска скоро третирани животни да се почистват взаимно. Когато продуктът се прилага на 3 до 4 отделни места , трябва да се предприемат специални предпазни мерки за да не може животното да оближе третираните места.
Този продукт съдържа моксидектин (макроцикличен лактон), поради което трябва да се обърне специално внимание на породите Коли, Староанглийска овчарка (Бобтейл) и свързаните с тях породи и кръстоски. За правилно прилагане на продукта, трябва да се предотврати попадането на продукта в устата, както на третираното куче, така и на други кучета от обкръжаващата среда.
Не трябва да се допуска Advocate да има съприкосновение с водоеми, тъй като е доказано, че има вреден ефект върху водните организми: моксидектинът (moxidectin) е силно токсичен за водните организми. Не трябва да се позволява на кучета да плуват в открити водоеми в течение на 4 дни след третирането.
Въпреки, че продуктът може да се употребява при кучета, инвазирани с възрастни дирофиларии, той няма терапевтичен ефект срещу възрастни форми на Dirofilaria immitis. Ето защо се препоръчва всички кучета навършили 6 месечна възраст или повече, които живеят в области, където има ендемично разпространение на заболяването, да бъдат изследвани за наличието на опаразитяване преди започване на профилактично третиране с продукта.
Употреба по време на бременност и лактация:
Не е установена безопасността на този ветеринарномедицински продукт по време на бременност и лактация. Лабораторните изследвания с имидаклоприд или с моксидектин при плъхове и зайци не са дали доказателства за проява на тератогенен ефект, фетотоксичен ефект или токсичен ефект върху майката. Да се употребява единствено след внимателна преценка от ветеринарен лекар на съотношението риск/полза.
Лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи:
Еднократно третиране предпазва от бъдещо инвазиране в продължение на 4 седмици. Съществуващите в заобикалящата среда какавиди биха могли да се развият за шест седмици или повече, след началото на лечението или профилактиката, в зависимост от климатичните условия. Ето защо е препоръчително комбиниране на третирането с Advocate с обработка на заобикалящата среда, целящо да се прекъсне жизнения цикъл на бълхите. Това може да доведе до бързо понижаване на популацията в заобикалящата среда. Продуктът трябва да се назначава за третиране на месечни интервали, когато се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.
Лечение на опаразитяване с въшки (Trichodectes canis):
Прилага се единична доза. Препоръчително е 30 дни след приложението да се направи преглед на животното от ветеринарен лекар, тъй като някои се нуждаят от повторно третиране.
Лечение на инвазия с Otodectes cynotis:
Прилага се едно третиране с единична доза. Препоръчва да се направи допълнителен контролен преглед 30 дни след третирането, тъй като при някои животни може да се наложи повторно третиране. Да не се прилага директно в ушния канал.
Лечение на саркоптична краста, причинена от (Sarcoptes scabiei var. canis):
Прилага се една единична доза на два пъти с интервал между тях от 4 седмици.
Лечение на демодекоза, причинена от Demodex canis:
Една единична доза, прилагана от 2 до 4 пъти в интервали от 4 седмици е ефикасна срещу Demodex canis и довежда до видимо подобряване на клиничните признаци. Тъй като демодекозата, е едно многофакторно заболяване, където това е възможно трябва да се провежда подходящо комплексно лечение.
Профилактика срещу Дирофилариоза:
За профилактика на заболяването, продуктът трябва да се прилага на редовни месечни интервали, през този период от годината, през който се наблюдава наличие на комари (междинни гостоприемници, които пренасят и предават ларвите на дирофиларията). Продуктът може да се прилага в течение на цялата година или най-малко един месец преди първото очаквано нашествие и ухапване от комари. Третирането трябва да продължи на редовни месечни интервали, докато измине един месец от последната опасност от ухапване от комари. За да се създаде рутинна лечебна практика, се препоръчва третирането да се извършва на същия ден или дата всеки месец. Когато се заменя друг продукт, който е бил използван за профилактика на дирофилария в профилактична програма, в която участва Advocate, то първото третиране с него трябва да се осъществи в рамките на един месец от последното третиране с другия профилактичен продукт.
В неендемични зони не би трябвало да има опасност кучетата да имат дирофилария. Ето защо в тези зони те могат да бъдат третирани без да е необходимо вземането на специални предпазни мерки.
Лечение на опаразитяване с Angiostrongylus vasorum:
Прилага се единична доза. Препоръчително е 30 дни след приложението да се направи преглед на животното от ветеринарен лекар, тъй като някои се нуждаят от повторно третиране.
Лечение на опаразитяване с кръгли вътрешни паразити (нематоди), анкилостоми и трихуриди:
В ендемични за дирофиларията области, ежемесечното третиране може да намали чувствително риска от повторна инвазия, причинена от съответните нематоди, анкилостоми и от Trichuris vulpis. В неендемични зони за дирофиларията, продуктът би могъл да се използва като част от сезонна профилактична програма, насочена срещу бълхи и гастроинтестинални нематоди.
Проучванията са показали, че ежемесечното третиране на кучетата, ще ги предпази от инвазии, причинявани от Uncinaria stenocephala.


Този ветеринарен продукт, можете да закупите онлайн след предварителна консултация с ветеринарен лекар и от него.

Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.