Биологично премахване на Нитрати в Аквариум с JBL BioNitrat Ex
search
  • Биологично премахване на Нитрати в Аквариум с JBL BioNitrat Ex

Биологично премахване на Нитрати в Аквариум с JBL BioNitrat Ex

63,20 лв.
С вкл. данък
Количество

JBL BioNitrat Ex е биологичен материал за премахване на нитратите от водата.
  • Премахва основното хранително вещество на нежеланите водорасли - нитратите. Действа чрез специален щам полезни бактерии, която се хранят с нитрати. Не използва химически методи!
  • Бактериите не се нуждаят от допълнителни хранителни вещества.
  • Подходящ за сладководен и соленоводен аквариум.

Описание


Контрол на растежа на алги и подобряване на условията за живот на рибките в аквариумите с разпадане на нитратите - лесен начин.

1. От къде се появяват нитратите в аквариума?

Разпадането или минерализацията е процес при който всички органични вещества в аквариума (храна, гниещи растения, отпадъци от рибите) се разпадат на няколко нива: протеин -> амоняк -> нитрити -> нитрати. Определен щам бактерии, които предпочитат да се заселят във филтъра и на дъното на аквариума са отговорни за този процес. Нитратите в относително високи концентрации не са опасни за рибите. Бактериалното преобразуване на отпадните вещества в аквариума до нитрати е най-важния процес за гарантиращ живот на рибките в аквариума, дори и при идеален филтър.

Въпреки, че големите концентрации нитрати не са опасни за рибите, те са честа причина за поява на нежелани водорасли ако нивото им превишава 50 мг/л. Редовната частична смяна на аквариумна вода е най-често използвания метод за намаляване на нитратите. Друг широко разпространен метод са използването на йонообменни смоли и биологически нитратни филтри.

2. Какво е биологическа денитрификация

Биологическата денитрификация е редукция на нитратите до газообразен азот с помоща на активността на щам бактерии. Това е феномен, който е добре познат от дълго време в земеделието, където нежеланите нитрати съдържащи се в почвата се разпадат. Тези бактерии използват кислорода, който е свързан в нитратите за дишане при което те редуцират нитратите NO3- в газообразен азот N2, който се освобождава във въздуха. Този процес е известен като денитрификация. Той може да се използва също и в аквариумите.

За активността на тези бактерии са необходими специални условия! Успешната денитрификация изисква масив или по-сложен филтър. Необходимо е да се създадат условия с ниско съдържание на кислород (0 мг!), а също и органична храна под форма на захар, алкохол, органични киселини и други подобни вещества. Тези условия се постигат с филтри с малък дебит, които се използват обикновено като байпас на основната филтрация при контролирано количество хранителни вещества. Доставянето на хранителни вещества изисква надежден контрол, за да се предпази от ситуация, в която хранителните вещества да попаднат в аквариума. Това би предизвикало допълнителни проблеми.

3. Какво е JBL BioNitrat Ex?

JBL BioNitrat EX е май-лесния начин за надеждна биологична денитрификация! JBL BioNitrat EX съдържа малки зрънца, съдържащи хранителни вещества за бактериите и подходяща среда за заселване на денитрифициращите бактерии (denitrifying bacteria), които съществуват във всеки аквариум. Мрежестите торбички ограничават водния поток и осигуряват протичането на водата с правилната скорост в торбичката. Така се създават добри условия с малко кислород. Мрежестите торбички не трябва да бъдат отваряни!

Колониите бактерии използват кислорода свързан в нитратните молекули за дишане и при този процес конвертират нитратите в газообразен азот, който се освобождава в атмосферата. Техния източник на енергия са хранителните вещества в зрънцата. Този метод осигурява премахване на нитратите от аквариума без следи! Това е основната разлика при този метод, спрямо обогатяването на водата с хлориди при употреба на йонни обменници (йоно-обменни смоли), които често имат пагубен ефект за растежа на аквариумните растения!!!

4. Използване в сладководен аквариум:

Просто поставете мрежестите торбички като последен филтриращ слой в аквариумния филтър. Ако са необходими повече от една торбичка - не ги слагайте едновременно. Поставенте една торбичка, а следващата торбичка добавете след една седмица, следващата торбичка (ако има такава) след още една седмица и т.н.

В аквариуми с нормално количество риби (максимално 1 см риби на литър вода), една торбичка на 50 литра вода е напълно достатъчно. В по-гъсто населени аквариуми добавянето на една торбичка на 30 литра е адекватно. Един пакет е достатъчен за 120 до 200 литра вода (в зависимост дали аквариума е по-гъсто населен или нормално населен). След активационната фаза (от 2 до 3 седмици), материала се обогатява с бактерии, които ще започнат да действат с пълен ефект. Известни количества гас може да се образува в мрежестата торбичка. Позволете излизането на газообразния азот N2 от торбичката като я разместите леко. Лошата миризма, която може да се усети не показва опасност за аквариумния живот! Не изплаквайте торбичките.
В редки случаи, водата може да помътнее по време на активационната фаза. Това помътняване може да се премахне с кратко филтриране с активен въглен JBL Carbomec activ. Нива на нитрати над 50мг/л трябва да бъдат намалени с частична смяна на вода или с помоща на йоно-обменни смоли (JBL NitratEx).

5. Използване в соленоводен аквариум:

JBL BioNitratEx е подходящ също и за соленоводен аквариум. Да се използва както е описано за сладководен аквариум (виж по-горе), но с добавка един слой активен въглен (JBL Carmomec ultra) с JBL BioNitrat Ex във филтъра за предпазване от помътняване на водата по време на активационната фаза. Измерени високи нитратни нива (над 50 мг/л) трябва да бъдат намален по подходящ начин (частична смяна на вода).

6. Продължителност на ефекта

До 12 месеца в аквариум с нормално количество риби. (1 cm риба на литър вода).

7. Контрол:

Препоръчва се периодично тестване на водата за нитрати с JBL Nitrate Test NO3.

8. Забележка

Премахването на нитратите от водата в аквариума, може лесно да бъде реализирана с редовна частична смяна на водата. Ако използвате JBL BioNitrat EX производителя препоръчва частична смяна на водата от порядъка на 20% от целия обем всеки месец. Това е изискване за предпазване от обогатяване на водата с инхибитори и други агенти.

Съдържание:

4 мрежести торбички за 30-50 литра вода в зависимост от броят риби.

Методи за намаляване на нитратите в питейни води:
1. Обработка на питейната вода със система за обратна осмоза JBL Osmose 120. При обратната осмоза до 90% от нитратите от питейната вода могат да бъдат премахнати (при 25°C температура на водата и минумум 3 bar налягане на водата!).
2. Алтернативен метод е оставянето на водата да престои и филтриране на водата през йонообменна смола JBL NitratEX.

Методи за намаляване на нитратите в сладководни аквариуми:
1. Редовна частична смяна на вода (приблизително 33% на всеки 2 седмици).
2. Обработка на водата с JBL Biotopol.
3. Обработка на водата с йоно-обменна смола JBL NitratEx. JBL Нитрат Екс премахва нежеланите нитратни йони за сметка на други, които нямат отрицателен ефект. В дългосрочен план с JBL BioNitrat EX. Разликата е в начина на действие. JBL NitratEX работи като йонен обменник, чрез замяна на нежеланите нитратни йони с други безопасни. Йонообменните смоли се регенерират периодично с подходящ разтвор. Най-често се използва раствор на сол - натриев хлорид. JBL BioNitrat EX работи на биологичен принцип. Представлява специална среда в която има силен недостиг на кислород, при което се зараждат бактерии, които с храненето си разпадат нитратите до напълно безвредни вещества. Торбичките JBL BioNitrat EX трябва да бъдат сменени с нови след 6 месеца (до 1 година) работа.

Методи за намаляване на нитратите в градински езерца:
1. Редовна частична смяна на вода (приблизително 20% на месечно).
2. Обработка на водата с JBL Aqualon.
3. Поставяне на JBL PondPurKoi във филтъра на езерцето. Това представлява нитратно редуциращ филтриращ материал, който може да стои активен във филтъра за няколко месеца.
4. Ограничаване на попадането на нитрати от градината (чрез изкуствени торове) в градинското езерце.
5. Езерцето трябва да се обитава от подходящ брой риби в зависимост от размерите му и подходящо хранене съобразно броя и размерите на обитателите му, а също и техните изисквания.

Методи за намаляване на нитрати в соленоводните аквариуми:
1. Редовни частични смени на водата 25% на месец.
2. Новата водата винаги се подготвя с JBL BioMarol.
3. Ако има повишена концентрация на нитрати е препоръчително използване на система за обратна осмоза или йонообменни смоли JBL NitratEX. Виж по-нагоре.
4. Намалете замърсителите на водата.
5. Добавете макроалги за намаляване на нитратите във водата.
6. Добавете JBL BioNitrat EX във филтъра. JBL Carbomec Ultra (активен въглен) трябва да бъде поставен след JBL BioNitrat EX.
7. Добавете повече "живи камъни".
8. Не премахвайте твърде много алги на един път, защото голяма част от тях се разрушават и унищожават, но остават в аквариума при което те освобождават погълнатите преди това нитрати.


От къде се появяват нитритите NO2- в аквариумите?
Нитритите са силно отровни. Те блокират транспорта на кислород чрез кръвта и предизвикват вътрешно задушаване. Получава се от бактериална декомпозиция на амоняка, а в последствие нитритите се разпадат до нетоксични нитрати NO3-. Ако концентрацията на нитрити надвишава 0.1 mg/l, бактериалното разпадане на азота (азотен цикъл) е сериозно увреден или не съществува. Причина за това може да е лечение с антибактериални медикаменти или новостартиран аквариум.

Методи за намаляване на нитритите в сладководни аквариуми:
1. Съществена смяна на водата 1/3 до ½ от обема на аквариума.
2. Обработка на водата с JBL Biotopol.
3. Активиране на филтъра с JBL Filterstart.
4. Добавяне на JBL ClearMec plus във филтъра. Това е филтриращ материал, който премахва нитрати и нитрити от водата.
5. Идентифициране на проблема и отстраняването му: некачествена храна, храна в по-големи количества, пренаселен аквариум, употреба на антибактериални медикаменти.

Методи за намаляване на нитрити в соленоводни аквариуми:
1. Съществена смяна на водата 1/3 от обема на аквариума.
2. Обработка на водата с JBL BioMarol.
3. Идентифициране на проблема и отстраняването му: премахване на мъртви риби, почистване на замърсители, проверка на филтъра и други.
4. Активиране на филтъра с JBL Filterstart.


Опаковка: 240 гр.
Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.