JBL ClearMec plus  Премахва Нитрити, Нитрати, Фосфати
search
  • JBL ClearMec plus  Премахва Нитрити, Нитрати, Фосфати

JBL ClearMec plus Премахва Нитрити, Нитрати, Фосфати

25,00 лв.
С вкл. данък

JBL ClearMec plus (JBL КлиърМек Плюс) е филтърен материал предназначен за премахване на нитрити, нитрати и фосфати в сладководни и соленоводни аквариуми.

Количество

  • Създава кристално-чиста вода в аквариума.
  • Премахва основните причини за поява на алги, предпазва от прекомерното разпространение на алгите, ако вече са се появили.
  • Абсорбира ефективно нитрати, нитрити и фосфати в продължение на до 3 месеца.
  • Една опаковка е достатъчна за 150-300 литров сладководен аквариум.
  • JBL ClearMec plus е готов за използване филтърен пълнеж пакетиран в подходяща филтърна торбичка.

JBL Clearmec plus е смес от пелети от печена глина и специални смоли. Той намалява нивото на всички вещества причини за поява и растеж на нежеланите водорасли. Фосфатите, нитритите и нитратите се поглъщат без да се поглъщат полезните и жизнено-важни микроелементи. Глинените пелети предлагат подходящи условия за развитие и живот на много колонии от полезните почистващи бактерии. Акварумната вода става кристално чиста, като предлага същевременно идеални условия за живот на рибките и аквариумните растения.

JBL ClearMec plus е подходящ за всички филтрационни системи. Просто поставете една или повече филтърни торбички като последен слой във филтъра след всички останали филтърни пълнежи. Преди употреба, изплакнете добре с чиста питейна вода. JBL ClearMec plus трябва да бъде сменен след около 3 месеца.

Фосфатите и нитратите са основен източник на храна за нежеланите алги. Високи нива на фосфати предразполагат появата на алги. Основен източник на фосфати са рибите, храната за тях, а също и неподходящи стари продукти за акваристиката, които съдържат високи нива на фосфати. Храната за рибки съдържа минималното количество фосфати, което е необходимо за зравият им растеж.


Мерки за намаляване на фосфатите в сладководни аквариуми:
1. Редовна частична смяна на водата (33% на 2 седмици).
2. Обработка на водата с JBL Biotopol.
3. Премахване на изгнили растения и отмиращи листа - това намалява погълнатите от тях фосфати отново да се върнат във водата.
4. Добавяне на JBL PhosEX във филтъра. Високоефективен филтърен материал, способен да погълне огромни количества фосфати.
5. JBL ClearMec plus може да се използва за поглъщане на малки количества фосфати. Той премахва нитрити, нитрати и фосфати.
6. Увеличаване на броя на растенията. Колкото повече растения има, толкова по-голяма е консумацията на фосфати. Бързорастящите растения усвояват повече фосфати в сравнение с бавно растящите.

Мерки за намаляване на фосфатите в соленоводни аквариуми:
1. Редовна частична смяна на водата (25% месечно).
2. Обработка на водата с JBL Biotopol.
3. Добавяне на JBL PhosEX във филтъра. Високоефективен филтърен материал, способен да погълне огромни количества фосфати.
4. Добавяне на микроалги, консумиращи фосфати.
5. Да не се премахват прекалено много алги на един път. Нарушаването на техните структури води до отделяне на много погълнати фосфати отново във водата.

Нитратите не са токсични за рибите, но често предизвикват поява и растеж на нежелани водорасли в сладководните аквариуми и градински езерца. Нитратите може да се разпаднат само в анаеробна среда (безкислородна) при наличие на подходящи бактерии. Това обикновено се случва на дъното на рифовите соленоводни аквариуми от рифовите скали. Всеки нормален биофилтър създава нитрати, чиято концентрация расте. Нейният баланс най-често се подържа чрез частичните смени на водата, а при растителните сладководни аквариуми и с бързорастящите растения (при наличие на допълнителен въглероден диоксид CO2 и светлина).

Методи за намаляване на нитрати от прясна вода от водопровода:
1. Обработка на водата през система за обратна осмоза чрез JBL Osmose 120 Системата за обратна осмоза намалява нитратите с 90% при 25oC и налягане над 3 бара.
2. Обработка на водата с йоно-обменна смола JBL NitratEx. JBL Нитрат Екс премахва нежеланите нитратни йони за сметка на други, които нямат отрицателен ефект.

Методи за намаляване на нитрати в сладководните аквариуми:
1. Редовна частична смяна на водата (например 33% на всеки 2 седмици).
2. Обработка на водата с JBL Biotopol.
3. Обработка на водата с йоно-обменна смола JBL NitratEx. JBL Нитрат Екс премахва нежеланите нитратни йони за сметка на други, които нямат отрицателен ефект. В дългосрочен план с JBL BioNitrat EX. Разликата е в начина на действие. JBL NitratEX работи като йонен обменник, чрез замяна на нежеланите нитратни йони с други безопасни. Йонообменните смоли се регенерират периодично с подходящ разтвор. Най-често се използва раствор на сол - натриев хлорид. JBL BioNitrat EX работи на биологичен принцип. Представлява специална среда в която има силен недостиг на кислород, при което се зараждат бактерии, които с храненето си разпадат нитратите до напълно безвредни вещества. Торбичките JBL BioNitrat EX трябва да бъдат сменени с нови след 6 месеца (до 1 година) работа.

Мерки за намаляване на концентрацията на нитрати в градинските езерца:
1. Редовна частична смяна на водата - до 20% от обема на езерцето месечно.
2. Добавка на JBL Aqualon.
3. Поставяне на JBL PondPurKoi във филтъра на езерцето. Това представлява нитратно редуциращ филтриращ материал, който може да стои активен във филтъра за няколко месеца.
4. Ограничаване на попадането на нитрати от градината (чрез изкуствени торове) в градинското езерце.
5. Езерцето трябва да се обитава от подходящ брой риби в зависимост от размерите му и подходящо хранене съобразно броя и размерите на обитателите му, а също и техните изисквания.

Мерки за намаляване на концентрацията на нитрати в соленоводните аквариуми:
1. Редовни частични смени на водата 25% на месец.
2. Новата водата винаги се подготвя с JBL BioMarol.
3. Ако има повишена концентрация на нитрати е препоръчително използване на система за обратна осмоза или йонообменни смоли JBL NitratEX. Виж по-нагоре.
4. Намалете замърсителите на водата.
5. Добавете макроалги за намаляване на нитратите във водата.
6. Добавете JBL BioNitrat EX във филтъра. JBL Carbomec Ultra (активен въглен) трябва да бъде поставен след JBL BioNitrat EX.
7. Добавете повече "живи камъни".
8. Не премахвайте твърде много алги на един път, защото голяма част от тях се разрушават и унищожават, но остават в аквариума при което те освобождават погълнатите преди това нитрати.

Разпадането / минерализацията е процес на преобразуване на всички органични вещества в аквариумите. В него участват нитрифициращи бактерии. Самото разпадане се нарича азотен цикъл на водата в аквариумите и обикновенно пътя е следния: протеин -> амоняк / амониеви йони / нитрити / нитрати. Следи на амоняк и нитрити са нежелателни тъй като са отровни за рибките и другите аквариумни обитатели. Нитратите са последния продукт от азотния цикъл и принципно в допустими концентрации не са отровни. Високите концентрации на нитрати води до поява на нежелани алги, от друга страна нитратите са необходима храна за всички растения. По тази причина нивото на нитрати трябва да се контролира (с помоща на JBL NO3 Test) и поддържа в граници до 50 мг/л. Нива над 50 мг/л може да предизвикат буен растеж на алги.

Нитритите NO2 са силно отровни за аквариумните обитатели. Те блокират транспортирането на кислород чрез кръвта и рибките загиват от вътрешно задушаване. Нитритите се появяват като резултат от действието на нитрифициращите бактерии при разпадането на също отровния амоняк и амониеви йони. В последствие нитритите се преобразуват до нитрати NO3 отново от нитрифициращи бактерии. При концентрации на нитрити над 0.1 мг/л в аквариума има сериозен проблем с азотния цикъл. Това обикновено се случва след лечение с антибактериални медикаменти. При стартиране на нов аквариум, азотния цикъл се създава постепенно и отнема около 1 месец.

Мерки за намаляване на концентрацията на нитрити в сладководен аквариум:
1. Частична смяна на водата от 1/3 до 1/2 от обема на аквариума.
2. Добавяне на JBL Biotopol във водата.
3. Добавяне на активатор във филтъра JBL Filterstart.
4. Добавяне на JBL ClearMec plus - премахва нитрити и нитрати.
5. Идентифициране на причината: ако е от храната - намаляване на количеството храна, която се дава, намаляване на броя рибки в аквариума, след употреба на антибактериални препарати.

Мерки за намаляване на концентрацията на нитрити в соленоводен аквариум:
1. Смяна на 1/3 от водата.
2. Обработка на водата с JBL BioMarol.
3. Идентифициране на причината: премахване на мъртви риби, почистване на замърсени участъци, проверете филтъра.
4. Добавка на стартиращ активатор JBL Filterstart.

Опаковка - 600ml.

Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.