Бързо премахване на нитратите с JBL NitratEx
search
  • Бързо премахване на нитратите с JBL NitratEx

Бързо премахване на нитратите с JBL NitratEx

30,70 лв.
С вкл. данък
Количество

JBL NitratEx е филтърен материал за бързо премахване на нитратите - йонообменна смола.

  • Подходящ само за сладководни аквариуми.
  • Предпазва от поява на алги или намалява техния растеж.
  • 250мл (170г) абсорбират 9000мг нитрати.
  • Включва филтрираща торбичка.
  • Може да се регенерира лесно с помоща на натриев хлорид. За многократна употреба.
Нитратите не са токсични за рибите, но често предизвикват поява и растеж на нежелани водорасли в сладководните аквариуми и градински езерца. Нитратите може да се разпаднат само в анаеробна среда (безкислородна) при наличие на подходящи бактерии. Това обикновено се случва на дъното на рифовите соленоводни аквариуми от рифовите скали. Всеки нормален биофилтър създава нитрати, чиято концентрация расте. Нейният баланс най-често се подържа чрез частичните смени на водата, а при растителните сладководни аквариуми и с бързорастящите растения (при наличие на допълнителен въглероден диоксид CO2 и светлина).

Методи за намаляване на нитрати от прясна вода от водопровода:
1. Обработка на водата през система за обратна осмоза чрез JBL Osmose 120 Системата за обратна осмоза намалява нитратите с 90% при 25oC и налягане над 3 бара.
2. Обработка на водата с йоно-обменна смола JBL NitratEx. JBL Нитрат Екс премахва нежеланите нитратни йони за сметка на други, които нямат отрицателен ефект.

Методи за намаляване на нитрати в сладководните аквариуми:
1. Редовна частична смяна на водата (например 33% на всеки 2 седмици).
2. Обработка на водата с JBL Biotopol.
3. Обработка на водата с йоно-обменна смола JBL NitratEx. JBL Нитрат Екс премахва нежеланите нитратни йони за сметка на други, които нямат отрицателен ефект. В дългосрочен план с JBL BioNitrat EX. Разликата е в начина на действие. JBL NitratEX работи като йонен обменник, чрез замяна на нежеланите нитратни йони с други безопасни. Йонообменните смоли се регенерират периодично с подходящ разтвор. Най-често се използва раствор на сол - натриев хлорид. JBL BioNitrat EX работи на биологичен принцип. Представлява специална среда в която има силен недостиг на кислород, при което се зараждат бактерии, които с храненето си разпадат нитратите до напълно безвредни вещества. Торбичките JBL BioNitrat EX трябва да бъдат сменени с нови след 6 месеца (до 1 година) работа.

Мерки за намаляване на концентрацията на нитрати в градинските езерца:
1. Редовна частична смяна на водата - до 20% от обема на езерцето месечно.
2. Добавка на JBL Aqualon.
3. Поставяне на JBL PondPurKoi във филтъра на езерцето. Това представлява нитратно редуциращ филтриращ материал, който може да стои активен във филтъра за няколко месеца.
4. Ограничаване на попадането на нитрати от градината (чрез изкуствени торове) в градинското езерце.
5. Езерцето трябва да се обитава от подходящ брой риби в зависимост от размерите му и подходящо хранене съобразно броя и размерите на обитателите му, а също и техните изисквания.

Мерки за намаляване на концентрацията на нитрати в соленоводните аквариуми:
1. Редовни частични смени на водата 25% на месец.
2. Новата водата винаги се подготвя с JBL BioMarol.
3. Ако има повишена концентрация на нитрати е препоръчително използване на система за обратна осмоза или йонообменни смоли JBL NitratEX. Виж по-нагоре.
4. Намалете замърсителите на водата.
5. Добавете макроалги за намаляване на нитратите във водата.
6. Добавете JBL BioNitrat EX във филтъра. JBL Carbomec Ultra (активен въглен) трябва да бъде поставен след JBL BioNitrat EX.
7. Добавете повече "живи камъни".
8. Не премахвайте твърде много алги на един път, защото голяма част от тях се разрушават и унищожават, но остават в аквариума при което те освобождават погълнатите преди това нитрати.


Разпадането / минерализацията е процес на преобразуване на всички органични вещества в аквариумите. В него участват нитрифициращи бактерии. Самото разпадане се нарича азотен цикъл на водата в аквариумите и обикновенно пътя е следния: протеин -> амоняк / амониеви йони / нитрити / нитрати. Следи на амоняк и нитрити са нежелателни тъй като са отровни за рибките и другите аквариумни обитатели. Нитратите са последния продукт от азотния цикъл и принципно в допустими концентрации не са отровни. Високите концентрации на нитрати води до поява на нежелани алги, от друга страна нитратите са необходима храна за всички растения. По тази причина нивото на нитрати трябва да се контролира (с помоща на JBL NO3 Test) и поддържа в граници до 50 мг/л. Нива над 50 мг/л може да предизвикат буен растеж на алги.
JBL NitratEx намалява нивото на нитратите чрез йонен обмен. 250 мл йонообменна смола JBL NitratEx може да премахне до 9000 мг нитрати за няколко часа. Това е приблизително намаляването с 50 мг/л на един 200 литров аквариум (180 литра вода, останалите 20 - декорация). За по-големи аквариуми може да се използва по-голямо количество йонообменна смола.

Инструкции за употреба
Напълнете филтърната торбичка от комплекта със смолата и поставете като филтърен пълнеж във филтъра. Осигурете достъп на чиста вода до филтърната торбичка, съдържаща йоно-обменната смола за да не се замърсява с механични замърсители. Ако е необходимо добавете допълнителна вата или фибри - например JBL Symec или JBL Symec XL. Във филтъра може да поставите толкова торбички с йонообменна смола, колкото са необходими в зависимост от концентрацията на нитрати, която трябва да бъде намалена и обема на аквариума.
Препоръчва се нивото на нитратите да не пада под 10 мг/л за да се предпази от риск за поява на серо-водород (hydrogen sulphide). Не се препоръчва също и едновременна филтрация на йонообменна смола и торф, защотото смолата ще намали също и хумусната киселина, както и други полезни съставки от торфа. По този начин ще намали ефекта както от торфа, така и от самата йонообменна смола.

Забележки:

JBL NitratEx не може директно да се използва за премахване на нитрати в соленоводен аквариум! Смолата може да се използва само за намаляване на нитратите от чистата питейна вода, която ще бъде добавена (ако в нея има високо съдържание на нитрати).

Регенериране на смолата
Пригответе разтвор на натриев хлорид (сол), която не съдържа йод в 1 литър вода в пластмасов съд. Поставете торбичката със JBL NitratEx за 1-2 дни. Разтвора е достатъчен за регенериране на 250 мл смола! Необходимо е периодично разбъркване на разтвора, чрез разклащане на торбичката. След това изплакнете торбичката хубаво с чиста прясна вода.
След време абсорбционните свойства на смолата намаляват. В този случай се препоръчва смяна с нов JBL NitratEx. Ако смолата се регенерира правилно, нейните абсорбционни свойства ще бъдат запазени за по-дълго време.

Не използвайте гореща вода за измиване и регенериране на смолата! Използвайте само студена вода за изплакване и регенериране - до 30 градуса Целзий.

След първото използване продукта не трябва да изсъхва, защото губи ефективността си! Когато не се използва - регенерирайте и оставете смолата влажна в добре затворен найлонов плик или друг херметичен съд.
Пазете смолата от много ниски температури - те също намаляват нейната ефективност.
Количество 250мл, достатъчно за аквариум с обем 200л.
Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.