За Канарче

Подкатегории

  • Храни за канарче
  • Клетки за канарчета
    Кафезите са предназначени за здравословното и спокойно отглеждане на Певчески и Цветни Канарчета.
  • Хигиена, здравни проблеми
  • Витамини за канарчета
    Витаминните добавки към храната на птиците е особено важна част от здравословното им отглеждане. Особено преди зимния период, по време на линеене ( смяна на перата ) и по време на гнездене и изхранване на малките, организма на птиците трябва задължително да се подкрепя от витаминни и минерални добавки. За да няма фатален изход от изтощаване.

Активни филтри