Храна за сомчета и дънни риби

Храна за сомчета и  риби хранещи се и обатаващи дъното. Сухи таблетки и замразени храни .

Активни филтри